ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

arxikh
Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό χώρο μας.
Η εταιρεία ΑΛΦΑ-ΛΑΜΔΑ ΑΕ είναι ανώνυμη τεχνική εμπορική, βιομηχανική – τουριστική και ναυτιλιακή εταιρεία. Ειδικευόμαστε στην εκμετάλλευση Βιομηχανικών Αποθηκών και στην εκμετάλλευση ακινήτων. Η εταιρεία μας κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της και οι υποδομές μας προς ενοικίαση, είναι άριστης ποιότητας. Τα κτίρια προς εκμετάλλευση, υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους από εθνικούς και διεθνείς φορείς πιστοποίησης για να εξασφαλιστεί η απόλυτη συμμόρφωσή τους με τους διεθνείς κανονισμούς, τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και τους κανόνες της αγοράς. Η επισκευή των κτιρίων μας γίνεται από έμπειρο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, από επιλεγμένες κατασκευαστικές εταιρείες, που εφαρμόζουν όλες τις νέες καινοτομικές μεθόδους, διασφαλίζοντας την απόλυτη ποιότητα. Οι εγκαταστάσεις μας είναι εγκεκριμένες και πιστοποιημένες. Οι πελάτες μας είναι μεγάλες εταιρείες. Προσφέρουμε πολλές υπηρεσίες και προϊόντα.Είμαστε πρωτοποριακοί στις μεθόδους μας και εξοπλίζουμε τα κτίρια με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε σε τεχνικά έργα, εγγυάται την πλήρη πρόβλεψη όλων των απαιτήσεων του πελάτη και την συμμόρφωση μας με αυτές.


ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στόχοι της εταιρίας μας είναι:

  1. Να παρέχουμε στους πελάτες μας εγκαταστάσεις, καλής ποιότητας, πλήρως λειτουργικές και άρτια κατασκευασμένες.
  2. Να επιβλέπουμε την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων και να ελέγχουμε τον εξοπλισμό.
  3. Να φροντίζουμε για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και το σεβασμό στο περιβάλλον.
  4. Να εξοπλίζουμε τις εγκαταστάσεις με συστήματα αερισμού, κλιματισμού,συναγερμού και πυροπροστασίας και να εγγυόμαστε την σωστή λειτουργία τους.
  5. Να εξασφαλίζουμε την πλήρη ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους των εγκαταστάσεων.